05-The-Bond-JWA45959.jpg

The Bond

Models: Paola & Makar / GAGA Models
Style: Ewa Michalik / www.ewamichalik.com
Make-up & Hair: Anna Słowińska 

 
10-The-Bond-JWA46440.jpg
 
12-The-Bond-JWA46597.jpg
 
14-The-Bond-JWA46736.jpg
09-The-Bond-JWA46397.jpg
 
07-The-Bond-JWA46237.jpg
 
13-The-Bond-JWA46679.jpg